Pengurangan Tarif Pajak

Untuk Hotel, Resto, Hiburan mendapatkan pengurangan tarif pajak daerah: (Masa Pajak Bulan Maret 2020 pengurangan TARIF PAJAK sebesar 25%) (Masa Pajak bulan April dan Mei 2020 pengurangan TARIF PAJAK sebesar 50%) Selain pengurangan tarif, bagi wajib pajak Hotel,...